Services – training, integration and adaptation

Vi ger dig fler möjligheter! Standardsystemet MONITOR är ett effektivt sätt att få kontroll över ditt företag, men ibland vill du ha det där lilla extra.

We provide even more opportunities! The use of the standard ERP system MONITOR is an effective way of gaining control of your company, but sometimes you want that extra touch.

Utbildning och implementering

Vi har utbildare med bred branschkunskap och lång erfarenhet med hundratals implementeringar av affärssystem.

Våra projektledare ansvarar för införandet av MONITOR och utbildar alla användare i systemet. Samtliga projektledare har både helhets- och detaljkunnande i MONITOR och är vana att leda projekt. De har gedigen kunskap och lång erfarenhet av implementeringar av MONITOR. Projektledarna har dina mål i fokus. Alla våra utbildare utgår alltid från samma koncept vid införandet av MONITOR, men det kan ta olika lång tid beroende på storleken på ditt företag.

implementation-flow-se.png

implementation-flow-se.png

Integrationer

Ibland behövs olika integrationer mellan MONITOR och andra system. Här är några exempel.

Höglagerintegration

Lagerautomat är en programvara som skapar en koppling mellan MONITOR och ett höglager. Lagerautomat känner av när lagertransaktioner ska ske med artiklar som finns i lagret. En orderfil skickas då till höglagrets styrsystem, vilket gör att användaren får ett färdigt jobb att starta i stället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas. Om höglagrets styrsystem har stöd för inventering importeras dessa data och inventeringen sker även i MONITOR.

CAD

iConnect är en integration mellan CAD-system och MONITOR, som är utvecklad av Cadcraft i samarbete med Monitor. Med iConnect går det överföra artikeldata från konstruktion till MONITOR. Syftet med iConnect är att underlätta och effektivisera inmatningen av artiklar och strukturer i MONITOR. Programvaran minskar därmed den manuella hanteringen av data mellan programmen och frigör arbetstid för användaren. Med iConnect minskar också ledtiden från order till produktion.

ADAPTATIONS

Monitor Adaptation can create unique solutions for you, solutions that take you all the way. Here are some of our most common adaptations.

Do you have a question?

Fill out the form and we will contact you. You can also get in touch with our adaptation department via Monitor Support by calling +46 650 766 03.

Contact us

Feel free to ask us about anything, just write your question here.