Tillägg

Det finns flera tilläggsfunktioner/tilläggsprodukter som du kan komplettera ditt MONITOR-system med. Tillägg köps till separat. Här nedan finns en lista på alla våra tilläggsfunktioner/-produkter från A–Ö. Du kan även ladda ned produktblad och för vissa tillägg finns även en demofilm. Kontakta oss för prisuppgifter.

Obs! Vid intresse för tilläggsfunktioner till MONITOR G5 – kontakta oss på tel. 0650-766 00 eller via e-post: sales@monitor.se.

Alla språk i MONITOR stöds ej till våra tillägg. Vid intresse, fråga oss vilka språk som finns tillgängliga för respektive tillägg.

För tillägg som saknar produktblad, kontakta oss på tel. 0650-766 00 eller via e-post: sales@monitor.se. Produktbladen är i PDF-format och för att kunna läsa och skriva ut dessa behövs t.ex. Adobe Reader.

Agenten

Agenten är en funktion som kan sköta automatkörningar av rutinuppgifter. Det går även låta Agenten sköta bevakningar av händelser.

Anläggningsregister

Anläggningsregister innehåller ett antal rutiner för registrering av företagets anläggningstillgångar. Här sker även beräkning av avskrivningar samt utskrift av listor för inventering och etiketter för att märka inventarier.

BatchDoc

MONITOR BatchDoc är ett externt program som används för att hantera dokument kopplade till charger/batcher i MONITOR. Främsta syftet med BatchDoc är att på ett enkelt sätt koppla dokument till tillverkade artiklar i flera nivåer. BatchDoc använder samma komponent för att visa filer som den inbyggda dokumenthanteringen i MONITOR vilket gör att ett stort antal filer kan kopplas och visas. Det är enkelt att hitta, förhandsgranska, skriva ut och kopiera dessa dokument.


Beslutsstöd

MONITOR Beslutsstöd (BI) är er hjälp när ni ska fatta besluten på ert företag. BI ingår som standard men ligger som ett separat program utanför MONITOR. I programmet ingår 18 färdiga vyer för de olika modulerna i MONITOR.

Dokumenthantering

Dokumenthantering ger möjlighet att koppla olika externa dokument (som ritningar, avtal, etc.) till kunder, leverantörer, artiklar samt order. Dessa dokument kan sedan visas direkt på den post som de kopplats till. En kopplad ritning kan t.ex. skrivas ut i samband med utskrift av tillverkningsorder. Görs en revision på ritningen, kommer alltid rätt version ut i samband med utskrift av en order.

Egna rapporter

Egna rapporter* är skräddarsydda frågerutiner med egen utformning av SQL-fråga, eget utseende på beställningsbild och den lista som presenterar rapporten. För att kunna skapa egna rapporter krävs rapportverktyget.
* För att kunna tillämpa Egna rapporter krävs att någon på ditt företag genomgår kursen ”Databasåtkomst 1 och 2″. Läs mer om denna kurs här.

EFH-arkivering

Fristående program för arkivering av fakturor som scannats in med Elektronisk fakturahantering (EFH).

 

Elektronisk fakturahantering (EFH)

EFH:n ger dig ett systemstöd för att hantera företagets leverantörsfakturor elektroniskt. Hela flödet från scanning, ankomstregistrering, elektronisk attestrunda, definitivbokning samt återsökning rationaliseras med hjälp av denna funktion.

Internredovisning

Med internredovisning blir lager- och PIA-transaktioner integrerade med redovisningen (uppdaterar lager- och PIA-kontot i bokföringen). Den innehåller en ”controllerfunktion” som ger ökad kontroll/avstämning av förkalkyler, hur de stämmer mot verkligheten (kostnader i resultaträkningen).

 

Kundorderöverföring

Kundorderöverföring kan användas i de fall då försäljningsbolag tar emot order från kunder och produktionsbolag sköter tillverkningen. Kundorderöverföringen kan då automatiskt föra över de kundorder som registreras i försäljningsbolaget och skapa en motsvarande kundorder i produktionsbolaget. Utleverans av order görs sedan i produktionsbolaget och kundorderöverföringen gör då automatiskt motsvarande leverans av order i försäljningsbolaget.

 

Lagerautomat

Programvaran MONITOR Lagerautomat skapar en koppling mellan MONITOR och en lagerautomat (höglager) för att effektivisera lagring och plockning. Lagerautomaten känner av när lagertransaktioner ska ske med artiklar som finns i lagret. En orderfil skickas då över till höglagrets styrsystem och användaren får ett färdigt jobb att starta istället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas.

 

Lagerplatssystem

Lagerplatssystem gör att lagerplatserna kan registreras och med det erhålls en del nya systemstöd, som t.ex. översikt över totala, lediga och upptagna lagerplatser, lageranalys över lagerplatsbehov, förslag på ledig plats vid inleverans till lager (erhålls genom infackningsregler för artiklarna). Registreringen av lagerplatserna görs automatiskt via en generering för att underlätta det arbetet.

 

Lagerställehantering

Lagerställehantering kan användas då ett juridiskt bolag ska delas upp i flera enheter. Uppdelning i flera enheter kan vara distribuerade lager eller hela verksamhetsenheter med egen tillverkning och eget komplett orderflöde.

 

Maskinintegration

Har ni kontroll över avbrott i er produktion? Är er produktion så optimal som möjligt? Är era efterkalkyler tillförlitliga? MONITOR Maskinintegration (MI) hjälper er att bli ännu bättre och mer effektiv inom dessa områden. Det är en funktion som integrerar era maskiner med MONITOR affärssystem för automatisk återrapportering av bl.a. arbetad tid, antal, stillestånd, samt att det ger en bra överblick på nuläge och TAK/OEE-uppföljning.

 

MONITOR Mobile

MONITOR Mobile är en applikation för mobiltelefoner och pekplattor. Den hjälper dig att på ett effektivt sätt få en överblick och ger dig direkt åtkomst till MONITOR. Applikationen gör att du på ett snabbt och enkelt sätt får information om kunder, offerter, order, artiklar, serienummer, samt ger dig möjlighet att rapportera serviceordrar och attestera leverantörsfakturor. Du kan även se viktiga nyckeltal i MONITOR om ditt företag.

MONITOR Mobile finns för telefoner och läsplattor med operativsystemen IOS 5 eller nyare och Android 2.2 eller nyare.

 

MONITOR PDA

MONITOR PDA är en handdatortillämpning som gör det möjligt att köra vissa rutiner i MONITOR från Windows Mobile-baserade handdatorer.

 

MONITOR Webb – EFH

MONITOR Webb – EFH är en webbaserad version av Elektronisk fakturahantering (EFH), men som ger en ännu effektivare och flexiblare fakturahantering då den går att sköta via en webbläsare från valfri dator.

 

MONITOR Webbshop

MONITOR Webbshop är framtagen så att ni på ett smidigt sätt ska kunna starta upp en webbshop. Den responsiva designen gör att layouten anpassar sig efter besökarens skärmstorlek och skärmupplösning. Informationen presenteras därmed alltid på bästa möjliga sätt oavsett om besökaren använder mobiltelefon, pekplatta eller persondator. → Demo Shop.

Se exempel på hur en av våra kunders webbshop ser ut genom att klicka här.

 

MONITOR Webb – Tidkort

Ett webbaserat program som kan användas av anställda som till vardags inte jobbar inom företagets väggar och därför har svårt att stämpla sin närvaro och sina arbetsorder/projekt. Resande montörer, säljare m.m. kan härigenom rapportera sina tider själva istället för att överlåta det åt någon annan. → Demo Tidkort

 

Produktkonfigurator

Produktkonfigurator ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utförande av en produkt. Med utgångspunkt från ett visst grundutförande, kan du enligt uppsatta regler själv bygga olika varianter och skapa olika utföranden, och sedan kalkylera priser och skapa tillverkningsorder. Produktkonfiguratorn hjälper dig att hantera en mängd olika varianter och utförande av en produkt. Fördelarna är många och är till stort stöd inom marknadsarbete, produktion och eftermarknad.

 

Servicehantering

Servicehanteringen vänder sig till företag som utför service på levererade produkter. Här kan ni planera, lagra information om och avrapportera service på dessa produkter. Servicehantering hanterar olika typer av service och installationer. Det finns stöd för situationer då servicen utförs hos kund eller på plats på det egna företaget, samt service utförd av egen personal såväl som externa leverantörer/samarbetspartners. Dessutom finns en mobil applikation för att servicetekniker på fält enkelt ska kunna planera och avrapportera sina arbeten.

 

Valutakursuppdateraren

Valutakursuppdateraren (VKU) är ett program som laddar valutakurser från en centralbank* och sedan importerar dessa kurser till MONITOR. Endast de valutor som finns registrerade i MONITOR uppdateras.

* För tillfället stöds följande banker: Europeiska Centralbanken, Polens nationalbank, Litauens centralbank, Malaysias centralbank, Monetary Authority of Singapore och Sveriges Riksbank.


Verktygsregister

Verktygsregister täcker all verktygshantering, som t.ex. verktygsregister/verktygsgrupper, in- och utlåningsregister, kassering, kalibrering, färgkodning, rapportering av kalibrering och historik, inventering, beställningspunkt- och lagervärdelista, verktygslogg. Det går hantera strukturer av verktyg, koppla verktyg till beredningar, reservera verktyg till tillverkningsorder.