Har du kunder eller leverantörer som kör MONITOR?

MONITOR-till-MONITOR

Affärskommunikation när den är som bäst

MONITOR-till-MONITOR är ett stöd för att förenkla din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du t.ex. skickar eller tar emot ett ordererkännande med e-post i MONITOR, är en xml-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITOR-system. Filen importeras till MONITOR med hjälp av ”dra-och-släpp” med muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR.

MONITOR-till-MONITOR
De kommunikationshändelser där du kan använda denna möjlighet är:
Händelse (kunden)  mail Händelse (leverantören)
 1. Skicka inköpsorder  arrow-right  2. Registrera kundorder
 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder  arrow-left  3. Skicka ordererkännande
 6. Registrera avisering på inköpsorder  arrow-left  5. Skicka avisering
 8. Registrera leverantörsfaktura  arrow-left  7. Skicka faktura
 9. Skicka reklamationsrapport  arrow-right  10. Registrera kundavvikelse
 11. Skicka leveransplan  arrow-right  12. Registrera försäljningsprognos
Dessutom finns funktioner för att underhålla grunddata genom att sända och ta emot artikelinformation, priser, ledtider, årsvolymer och leverantörens artikelnummer via e-post. En skillnad är att det då bifogas en textfil som hjälp för import.

I exemplet nedan ser ni hur våra kunder kan dra stora fördelar av att använda MONITOR, då flera av deras kunder och leverantörer också använder MONITOR.

MONITOR-till-MONITOR flödesskiss mellan kunder och leverantörer

Som ni ser här till vänster har MONITOR även integration mot flera andra stora leverantörer

M2M-Free

Ladda ned sidan som PDF PDF-ikon