MONITOR Basic

 

MONITOR Basic består av grundfunktionalitet i de olika modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Redovisning. MONITOR Basic är avsett för ett mindre tillverkande företag med upp till 10 användare. MONITOR Basic är flexibelt och går enkelt att bygga ut med ytterligare funktionalitet* och med hjälp av våra tilläggsfunktioner.

Ladda ner produktblad här
 

MONITOR i molnet

MONITOR Basic är även lämpligt att köra som en hostad molntjänst**. Dessa tjänster erbjuder NetRed och Internetport. Detta innebär att du inte behöver ha de IT-resurser som krävs för att installera, underhålla och administrera MONITOR på egen serverhårdvara. 

Produktblad

MONITOR Hosting (NetRed)
MONITOR Hosting (Internetport)

* Den funktionalitet som INTE ingår i MONITOR Basic från början, men som det går att komplettera med är Spedition, Kvalitet, Spårbarhet/serienummer, Löpande inventering, Projekthantering, Avancerad materialstyrning, Avancerad planering, Avancerad uppföljning.

** Pris för MONITOR Basic är exklusive priserna för hostade molntjänster.