Integration

MONITOR EDI-lösning

Denna lösning innebär att man elektroniskt överför affärsdokument i form av strukturerade meddelanden mellan olika affärspartners. Exempelvis mellan sitt eget affärssystem och kundens affärssystem där allt informationsutbyte mer eller mindre sker per automatik. När det är aktuellt med en EDI-lösning mot en kund eller leverantör så kan man ställa sig frågan: vilka affärsdokument ska vi skicka mellan oss och kunden/leverantören och med vilket kommunikationssätt ska de överföras?

Här kan du läsa om tre av våra kunder som använder MONITOR EDI-lösning och vad det innebär för dem.

AB Hörby Bruk pdf_icon_32x32

Ekenäs Mekaniska AB pdf_icon_32x32

Skeppshults Press & Svets AB pdf_icon_32x32


Spedition

Integration finns för elektroniska aviseringar och sändning av speditionsdokument via Unifaun Online, Pacsoft Online (Posten), Memnon Apport, Web-TA (Schenker), PartLink Online (DSV), Apport, Fradok (DHL) och FedEx.

Factoring

Integration finns för factoringexport av fakturor och kunddata till bank och factoringföretag. För fakturaexport finns det stöd för följande banker/factoringföretag: Swedbank, SEB Finans, Handelsbanken Finans, Nordea Finans, Danske Bank, Intrum Justitia, Faktab Finans och PayEx. För export av kunddata finns det stöd för följande banker/factoringföretag: Swedbank och PayEx.

Export av löneunderlag

Export av löneunderlag kan exportera scheman, närvaro- och frånvarostämplingar från Verkstadsinformation till olika exportfiler avsedda för följande löneprogram: Kontek, Agda, Hogia Lön, Hogia Lön Plus, SoftOneLön, Visma 600, Carat, HR+, Personec samt Huldt & Lillevik.

Produktblad

Creditsafe

Integration finns mot CreditSafe. Hämtningen av information om kunder från Creditsafe sker per automatik. Tjänsten begär information om de kunder som finns registrerade i MONITOR så ofta som ni har angivit att hämtningen ska ske. Kundurval kan göras med hjälp av kundgrupper och/eller land. När informationen har erhållits från Creditsafe uppdateras MONITOR direkt med den senaste informationen.

Produktblad

CAD

Det finns en integration mellan CAD-system och MONITOR som heter iConnect och som är utvecklat av Cadcraft i samarbete med Monitor. Med iConnect går det överföra artikeldata från konstruktion till MONITOR. Syftet med iConnect är att underlätta och effektivisera inmatningen av artiklar och strukturer i MONITOR. Programvaran minskar därmed den manuella hanteringen av data mellan programmen och frigör arbetstid för användaren. Med iConnect minskar också ledtiden från order till produktion.

Integration mot lagerautomat

Lagerautomat är en programvara som skapar en koppling mellan MONITOR och ett höglager. Lagerautomaten känner av när lagertransaktioner ska ske med artiklar som finns i lagret. En orderfil skickas då över till höglagrets styrsystem, vilket gör att användaren får ett färdigt jobb att starta istället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas. Om höglagrets styrsystem har stöd för inventering importeras dessa data och inventeringen sker även i MONITOR.

Produktblad

Faxintegration

Faxintegration effektiviserar blankettutskrifter som ska sändas med fax, genom att mottagare inte behöver väljas separat ur ett faxprograms adressbok för varje utskrift. Referens, företag och faxnummer exporteras automatiskt till faxprogrammet ifrån orderhuvudet i MONITOR. Att göra utskrift av ett intervall med order/offerter till fax automatiseras. Det faxprogram som stöds i Faxintegration är Zetafax (version 9 och nyare).

MoneCopy

Automatisk koppling av dokument inscannade i multifunktionsskrivare.