Anpassningar

Vi ger dig ännu fler möjligheter! Standardsystemet MONITOR är ett effektivt sätt att få kontroll över sitt företag, men ibland vill man ha det där lilla extra.

Vi på Monitor Adaptation kan skapa unika lösningar åt dig, som gör att du når hela vägen.

Vi har lösningar på de flesta problem – allt från enklare blankettjusteringar till utveckling av integrationer mot helautomatiserad produktion.

Vanliga lösningar som vi gör är:

  • E-moduler – allt ifrån enkla till uppdateringsbara rapporter. Exempel på sådana kan vara Efterkalkyl/anställd, Efterkalkyl selekterad, Etikettutskrift osv.

  • Blankettjusteringar enligt dina önskemål.

  • Konverteringar i samband med installation. Vi kan även komplettera med ytterligare information i efterhand, göra massuppdatering, slå samman/dela databaser på flera företag.

  • Specialimporter och specialexporter som till exempel beredningar från CAD-system, ekonomidata till externa system eller överliggande koncernsystem.

  • Koppling till maskin via externa program och tjänster. Detta möjliggör manuell och automatisk rapportering i MONITOR.

  • Webbrapportering – här ger vi dig möjlighet att göra rapporteringar av inköpsorder, kundorder och tillverkningsorder via webben. Detta möjliggör att rapportera direkt från en handdator. Även inventering, lagerplatsbyte och lageruttag kan genomföras.

  • Databasanpassningar för lagring av kundunik information, m.m.

  • Business Intelligence – visning av aktuell försäljning/produktion/leverans externt eller internt.


Vänd er till oss med förtroende med era anpassningsförfrågningar – här har ni tillgång till Monitors samlade kompetens.

Klicka här för spec.mallar och instruktioner (inloggning krävs som är lika som under Kundwebb).

Kontaktinformation

När ni har sammanställt er förfrågan skickar ni in den via e-post till oss på anpassningsavdelningen.

E-post: adaptation@monitor.se

Om ni fått ett supportärendenummer från oss angående den önskade funktionaliteten, vänligen ange detta i ämnesraden, som ”[Case123456]”, där 123456 skulle vara ditt ärendenummer.

Det går även att nå anpassningsavdelningen via Monitor Support på tel. 0650-766 03.