Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'System.Array' does not contain a definition for 'Name'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at ASP._Page_Views_Partials_bLOCKtop_cshtml.Execute() in c:\inetpub\nyamonitorse\WebApplication1\Views\Partials\BLOCKtop.cshtml:line 75
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in c:\inetpub\nyamonitorse\WebApplication1\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\nyamonitorse\WebApplication1\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
logo-netred.png

NetRed AB är en ledande IT-leverantör med helhetslösningar och erbjuder hård- och mjukvara, serviceavtal och .Net-lösningar i världsklass. NetRed erbjuder olika speciallösningar i MONITOR och även utbildning. NetRed erbjuder även hosting av din server för MONITOR Affärssystem. Se produktbladet om det här: Hosting.

logo-netred.png

ARK AB erbjuder konsulting inom ekonomi och IT. De tar hand om all din redovisning, hjälper dig med all löpande bokföring, lön, bokslut, årsredovisning, och deklarationer. ARK samarbetar dessutom med en av de största revisionsbyråerna för till exempel avancerad skatteplanering, generationsskifte, etc.

logo-arkab.png

logo-arkab.png