Distansutbildning

Distansutbildning är en utbildningform som kan passa för kortare utbildningsinsatser för enskilda personer eller för grupper och sker över Internet.

I fallet då vi utbildar enskilda personer är det vanligast att vi fjärrstyr din dator och utbildar i ditt MONITOR-system. I fallet då vi utbildar grupper använder vi webbkonferens som du ansluter till från din dator.

Fördelarna med distansutbildning gentemot utbildning på plats hos kunden är framförallt:

  • Flexibilitet - Det går bra att klämma in kortare utbildningspass på t.ex. ett par timmar.
  • Lägre utbildningskostnad - Du faktureras t.ex. inga resekostnader.
  • Kortare ledtid - Ett utbildningspass kan ofta genomföras snabbare än utbildning på hela dagar, eftersom våra utbildare kan klämma in ett pass t.ex. på en ledig eftermiddag.


Klicka här om du vill göra en beställning/förfrågan om utbildning