Konsulter

Externa konsulter/partners

Förutom våra egna utbildare så har vi även ett nära samarbete med externa konsultföretag som Netred AB och ARK AB vad gäller utbildning och konsulttjänster i MONITOR Affärssystem och uppdrag vad gäller speciallösningar i systemet.

NetRed AB är en ledande IT-leverantör med helhetslösningar och erbjuder hård- och mjukvara, serviceavtal och .Net-lösningar i världsklass. NetRed erbjuder olika speciallösningar i MONITOR och även utbildning. NetRed erbjuder även hosting av din server för MONITOR Affärssystem. Se produktbladet om det här: Hosting.
ARK AB erbjuder konsulting inom ekonomi och IT. De tar hand om all din redovisning, hjälper dig med all löpande bokföring, lön, bokslut, årsredovisning, och deklarationer. ARK samarbetar dessutom med en av de största revisionsbyråerna för t.ex. avancerad skatteplanering, generationsskifte m.m.