Nya routingkoder för DSV och DHL. Routingkoder för DHL gäller från 2018-06-16 och routingkoder för DSV gäller från 2018-06-11.

Dessa finns med i version 09.00.10, 09.00.06.137 samt 09.00.09.054.

I tidigare versioner kan man som alternativ lägga in koderna manuellt, via filerna DHL_Routing.csv resp. DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.