Nya routingkoder för DSV

Nya routingkoder för DSV. Routingkoderna började gälla 2018-02-01. Dessa kommer även finnas inkluderade i Version 08.02.08 patch 136 och version 09.00.06 patch 095. Även senare versioner kommer innehålla de nya routingkoderna.I tidigare versioner kan man som alternativ lägga in koderna manuellt via filen DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.