MONITOR version 9.0.8

Vi släpper nu version 9.0.8 av MONITOR!

Titta gärna i ändringsloggen för 9.0.8 för att se vad som är ändrat i denna version. Ändringsloggen hittar du på sidan Support -> MONITOR Ändringslogg, där kan du även hitta ändringsloggar för tidigare versioner.