Produktionsplanering som leder till framgång

Vad handlar egentligen er verksamhet om?
Konkurrensen är tuff, ni är bra på det ni gör, ni har duktiga medarbetare, men ändå så håller ni inte era leveranstider. Priserna i tillverkningen sticker iväg och ni har inte koll på era saldon. Många brukar känna igen sig i detta och kanske är ni ett av dessa företag. Er verksamhet är ute efter att tjäna pengar, det är grunden i allt företagande för att utvecklas, växa eller bara att ha personal som mår bra. Om då det primära är att ni ska tjäna pengar så krävs det en hel del bakomliggande arbete för att lyckas. Några viktiga ingredienser att ha koll på nämndes ovan och alla dessa har egentligen en gemensam nämnare – ha nöjda kunder. Som tillverkande företag är det av yttersta vikt att hålla sina leveranstider för att få nöjdare kunder.

Vad innebär det att ha nöjdare kunder?
Vi brukar ofta prata om synergieffekter, gör ni som företag bra saker och håller det ni lovar, då gör ni er omgivning nöjda. När kunder blir nöjda vill de gärna berätta det för andra, varför det tycker att något är bra, varför just ert företag är bra. De vill rekommendera er till sina vänner och av erfarenhet även till sina konkurrenter. Det är inte så mycket svårare än så, varför krångla till det. Ni vill väl nå era mål?

Vad behöver vi då göra?
Det viktigaste är att ni gör en genomlysning av verksamheten, hur arbetar ni idag, vad gör ni bra, men framförallt vad kan ni förbättra och vilket systemstöd krävs för att göra det. Har ni det stöd ni behöver i alla era processer? Bereder ni på ett bra sätt, är materialet på plats i tid från era leverantörer, är förkalkylerna i sin ordning, prioriterar ni arbetena i den ordning som sig bör, har ni kapacitet i maskinen – det är några av de frågor ni bör ställa er.

Lösningen – produktionsplanering som leder till framgång
När ni har sett över detta så är det dags att skrida till handling och se vilka som kan hjälpa er. Vi på Monitor har konsulter med över 20 års erfarenhet, som dagligen arbetar med att få med medarbetarna i förändringen och som kan hjälpa er att organisatoriskt applicera ett arbetssätt som tillsammans med vårt affärssystem kommer att ta er verksamhet till nya höjder. Det du tänker på kommer att hända – ni kommer att få en produktionsplanering som leder till framgång och som i sin tur ger er nöjdare kunder.