Kursbeskrivning Behovsplanering

Innehåll

Genomgång i hur behovsplanering fungerar i systemet. I huvudsak så blir det genomgångar i nettobehovsplanering, men även bruttobehovsplanering i olika former. Kursen omfattar:

  • Nettobehovsplanering i olika nivåer. Från mer manuella sätt att jobba i systemet där mindre parameterinnehåll krävs, till mer automatiserade arbetssätt där det krävs att systemets parametrar och grunddata är väl uppdaterat.
  • Olika arbetssätt med att jobba kundorderstyrt eller mer lagerstyrt/prognosstyrt.
  • Beställningspunktlistor, simuleringar och andra arbetsmetoder i ämnet behovsplanering.

Syftet med kursen är att behärska hur behovsplanering i systemet fungerar, att få förståelse för när olika arbetssätt passar bäst och vad olika arbetssätt innebär av underhåll av parametrar. Hitta en modell som passar det egna företaget eller att åtminstone kanske förändra/förbättra det egna företagets modell.

Målgrupp

Kursen riktar sig till användare som vill lära sig grunderna i behovsplanering i systemet eller som vill vidareutbilda sig i ämnet.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Magnus Nilsson, Monitor ERP System AB
Erik Persson, Monitor ERP System AB