Kursbeskrivning Tillverkning

Innehåll

Fördjupande kunskaper i Tillverkningsmodulen. Kursen omfattar:

  • Att lära sig och att öva i beläggningsmodellen, vilket blir ett huvudämne. I samband med detta behandlas produktionsgrupper, produktionskalendrar, beredning, orderläggning, beläggningsplaner och körplaner.
  • För-och efterkalkyler behandlas endast ytligt. I samband med efterkalkyler får man lära sig produktionsuppföljning för att bättre kunna förstå och förbättra informationen i systemet.

Syftet med kursen är att behärska beläggningsplanering på olika planeringsnivåer, att kunna få en huvudplan med verklighetsförankring när det gäller ledtider och operationstider; en huvudplan som ger förutsättningar för bra underlag till körplaner och behovsplanering.

Målgrupp

Kursen riktar sig iförsta hand till användare som kan lite om tillverkningsmodulen och vill få mer gedigna kunskaper. Kursen riktar sig även till användare som tidigare inte jobbat i tillverkningsmodulen.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Magnus Nilsson, Monitor ERP System AB
Erik Persson, Monitor ERP System AB