Kursbeskrivning Ekonomi fördjupning

Innehåll

Fördjupad genomgång i redovisningsmodul, projekt och lagervärdering.
Kursen omfattar:

  • Fördjupning i redovisningsmodulen
  • Prishantering, kalkylering
  • Genomgång av lagervärdering och kalkylering av standardpris
  • Verktyg för avstämning av lagervärden
  • Genomgång av rapportgeneratorn

Syftet med kursen är att ge användarna en fördjupning i hur ekonomirutinerna ser ut i MONITOR. De företagsunika tillämpningarna kan följas upp senare via distansutbildning eller utbildning på plats hos dig.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomichefer och produktionsekonomer.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Julia Sjödin, Monitor ERP System AB
Claes Groening, Ark AB