Du kan även lägga in routingkoderna manuellt om du t.ex. har en äldre version av MONITOR än ovan. Du gör detta med hjälp av filen DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Support -> Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.

På grund av att det nu har tillkommit en ny uppdatering gällande svenska postnummer har vi nu gjort en uppdatering i routingfilerna från DHL och DSV Road. Ni finner dessa filer på Support -> Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.