Nya routingkoder för DSV

Nya routingkoder för DSV. Routingkoder för DSV började gälla 2017-11-08.

Version 08.02.08 patch 132 och version 09.00.06 patch 061, samt senare versioner innehåller de nya routingkoderna.

I tidigare versioner kan man som alternativ lägga in koderna manuellt via filerna DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.