Nya routingkoder för DSV och DHL

Nya routingkoder för DSV och DHL. Routingkoder för DHL började gälla 2017-10-07 och routingkoder för DSV börjar gälla 2017-10-16.

I nuvarande version 08.02.08 patch 116 och version 09.00.05 patch 051 är de nya routingkoderna med.

I tidigare versioner kan man som alternativ lägga in koderna manuellt, via filerna DHL_Routing.csv resp. DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.