Förändringar i DHL Express vid integration med Unifaun Online

Den 25 januari 2017 uppdaterar Unifaun stödet för DHL Express i Unifaun Online. För dig som har en integration med Unifaun Online innebär det att ett nytt värde blir obligatoriskt i informationen du skickar för DHL Express tjänster. Från MONITOR version 8.2.6 kommer värdet i fältet Varuslag i rutinen Utskrift speditionsdokument att exporteras.
Har ni en äldre version av MONITOR måste sändningarna kompletteras i Unifaun Online innan utskrift kan ske.