Vi släpper nu version 8.0.7 av MONITOR!

Titta gärna i ändringsloggen för 8.0.7 för att se vad som är ändrat i denna version. Ändringsloggen hittar du på sidan Support -> MONITOR Ändringslogg, där kan du även hitta ändringsloggar för tidigare versioner.

Läs även om nyheterna i MONITOR 8.0

Det har kommit ut nya routingkoder för DSV Road. Dessa koder började gälla 2015-03-23.

I nuvarande versionerna 08.00.06 patch 040 samt i 07.05.13 patch 066 av MONITOR är de nya routingkoderna med.

Du kan även lägga in routingkoderna manuellt om du t.ex. har en äldre version av MONITOR än ovan. Du gör detta med hjälp av filen DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Support -> Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.