Leab-wide

Efter att ha utvärderat olika affärssystem, för att kunna nå sin potentiella kapacitet, väljer Lövånger Elektronik AB (LEAB) utanför Skellefteå att byta ut affärssystemet Lawson M3 och istället börja använda sig av affärssystemet MONITOR. Affären är en av de största för Monitor och kan leda till nyanställningar inom företaget.

125 MONITOR-licenser med ett ordervärde på över 3 miljoner kronor för programvara och tjänster är vad affären mellan Monitor Industriutveckling AB och LEAB innebär.

– Vi har den senaste tiden fått flera nya kunder i Norrland och kronan på verket blir vårt betydelsefulla samarbete med LEAB. Det har verkligen stärkt vår positionering på den norrländska marknaden och kommer att gynna nyförsäljningen ytterligare, vilket i sin tur leder till expansion och nyanställningar för vår del, säger en optimistisk Morgan Persson, VD på Monitor.

För LEAB – med sina ca 300 anställda i Lövånger och i Estland – innebär valet av MONITOR att man nu kan se framåt.

– Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla LEAB, både när det gäller produktionseffektivitet och effektivitet i de administrativa processerna och MONITOR möjliggör vår fortsatta vidareutveckling, säger Martin Linder, VD på LEAB.

– Vi ingår i en företagsstruktur där många pratar om affärssystem och ofta om de begräsningar som finns bland de olika systemen – alla utom de som använder MONITOR för där fungerar det som det ska. Det har vi haft i åtanke under processen av vårt val av system. Dessutom är MONITOR användarvänligt, enkelt att arbete i och ett kostnadseffektivt system som är konstruerat i första hand för att passa ett tillverkande företag som oss, avslutar Martin.

Kontaktpersoner:

Morgan Persson, VD Monitor Industriutveckling AB, 0650 766 00, morgan.persson@monitor.se
Jonas Långberg, säljare av ordern, 0650 766 00, jonas.langberg@monitor.se

Bilder på kontaktpersoner: www.monitor.se/company/press/portfolio

MONITOR är ett komplett affärssystem, optimerat för små och medelstora tillverkande företag. Det har utvecklats i nära samarbete med våra kunder. Därför är det både användarvänligt och kostnadseffektivt.

Det har bland annat resulterat i att vi har fått bäst betyg när det gäller kundnöjdhet i både DataDIAs och KPMGs undersökningar bland olika affärssystem från 2011 respektive 2012.

Företaget grundades 1974 av Åke Persson och har under resan kontinuerligt växt och har idag över 100 anställda och en omsättning på 185 miljoner kronor.