Läs om de viktigaste nyheterna och förbättringarna som lanserats i den senaste versionen av MONITOR affärssystem. Här finns även ”Nyhetsbrev” för de senaste versionerna. Nyhetsbrevet* är en detaljerad lista i PDF-format som innehåller samtliga nyheter och förbättringar i en version av MONITOR.

* Nyhetsbreven är lösenordsskyddade. För att få tillgång till lösenordet, kontakta oss på tel. +46-650-766 00.

Snabbsök

En ny funktion som kallas ”Snabbsök” är inlagd i de vanligaste sökfälten för t.ex. Artikelnummer, Kundkod och Leverantörskod. Denna funktion är ett komplement till den vanliga sökfunktionen.

Snabbsök innebär att när man börjat skriva i t.ex. ett artikelnummerfält visas en lista med förslag som stämmer in på de tecken som skrivits. Då kan man välja något av alternativen med piltangenterna eller fortsätta att skriva för att ytterligare avgränsa mängden förslag som erhålls.


Tydligare visning av uppdateringsmöjligheter i listor I alla rutiner där det går ta fram listor har det sedan tidigare visats en diskettsymbol om den aktuella listan kan uppdatera data. Genom att ställa muspekaren på diskettsymbolen visar nu också en informationstext i en ”tooltip”, vilka kolumner i listan som är uppdateringsbara.
Maxkvantitet på artiklarDet går att hantera maxkvantitet på tillverkade och lagerförda artiklar. Nettobehovs-körning, Behovsberäkning och manuellt registrerande tillverkningsorder tar då hänsyn till artikelns maxkvantitet. Orderförslag och tillverkningsorder kommer aldrig att överskrida maxkvantiteten. Om behovet är större kommer istället dina order att delas upp på flera order med maxkvantiteten som det största antalet på orderraderna. Start- och färdigperioder på de uppdelade orderna kommer att fördelas jämt under det datumintervall som en icke uppdelad order skulle ha planerats in på. Detta för att den totala genomloppstiden ska bli densamma, men också för att materialbehoven ska delas upp under denna period så att inte allt materialbehov hamnar på samma dag.
Logga och lagra e-post i Säljstöd och Inköpsstöd
I Säljstöd och Inköpsstöd går det att logga och lagra e-postkorrespondens med kunder och leverantörer. E-postkorrespondensen visas i en egen tabell under fliken Säljstöd respektive Inköpsstöd. Notera att detta fungerar enbart vid integration med Outlook.
Visa förväntat framtida saldo på bankkontot
I rutin Betalningsprognos går det att visa saldo på hur mycket pengar som kan finnas på bankkontot i framtiden utifrån förväntade in- och utbetalningar. För att se detta anger man ett ingående saldo vid periodens start.Det är även möjligt att välja om den sista perioden även ska innehålla resterande värden eller enbart sista periodens värde.
Minnesfunktion för fönsterstorlek/-position
Rutinfönster och informationsfönster i MONITOR har fått en minnesfunktion som går att aktivera per användare. Systemet kommer då ihåg vad ett fönster hade för storlek och position då det stängdes senast.
Enklare administration av lösenord
Användare kan själv byta sitt lösenord via menyn i MONITOR utan att behöva access till rutinen Användare eller be en administratör om hjälp.
.NET Framework 3.5
I MONITOR 7.2 används Microsoft .NET Framework 3.5 vilket ger nya tekniska fördelar och möjligheter. Men det innebär också att Windows 2000 inte längre stöds som operativsystem för MONITOR. De operativsystem som stöds är; Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2.
Vidareutveckling av inköpsgränser
I MONITOR 7.2 är inköpsgränser vidareutvecklat. En inköpsgräns är en beloppsgräns som sätts på användaren och reglerar hur mycket användaren tillåts köpa in på inköpsorder. Vid överskriden gräns måste inköpsordern attesteras av attestansvarig.Några av de funktioner som tillkommit i inköpsgränser:Bevakning av händelser och sändning av meddelanden då order måste attesteras, då attestering gjorts och då order skrivits ut av attestansvarig.Fler listor som går skriva ut för samtliga ej attesterade order eller samtliga attesterade order.En spärr så att det inte går ändra orderstatus på en ej attesterad order i orderregistreringsrutinen, utan att attestera ordern först i attesteringsrutinen.
Förbättrat utlandsstöd för momsrapportering
Det går skriva ut momsrapporter som följer olika länders uppställning av momsdeklarationsblanketten. Denna funktion har tagits fram främst för utländska företag som använder MONITOR. Några olika länders uppställning av momsrapporter följer med i MONITOR. Förutom den svenska momsrapporten finns även momsrapporter för t.ex. Norge, Finland och Danmark. Dessutom är det möjligt att konstruera egna momsrapporter i den nya rutinen Skapa momsrapport i Systemvårdsmodulen
Stöd för Google MapsFrån kund- och kundorderregistret finns nu möjlighet att länka sig till Google Maps med kundens adress inläst för att se den på en karta.
Attestering av användargruppSom attesterare av ett anställningsnummer går det ange en användargrupp. Då kommer alla användare som ingår i gruppen att kunna attestera den anställdes stämplingar. Samma funktion finns även för de systemattesterare som anges med en systeminparameter.
Färgmarkering av justeringsoperation i körplanI körplan och stämplingsterminal visas de order och operationer i röd färg, som är kopplade till en justering av en avvikelse. Det går även att se information om aktuell avvikelse via Informationsmenyn.
Loggning av händelser och e-post i projektDet finns stöd för textloggning av planerade och utförda händelser samt hantering av e-post i projekt. Det är motsvarande funktion som finns i Säljstöd/Inköpsstöd.Även fritextsökning i textloggar och e-postmeddelanden går att göra i en separat rutin.
Ledtidsgraf i beläggningsöversikt av projekt
Det finns en ledtidsgraf i beläggningsöversikt av projekt. Ledtidsgrafen fungerar på samma sätt som den ledtidsgraf som finns i registreringsrutinen för projekt. I beläggningsöversikten kan man visa en ledtidsgraf för flera projekt samtidigt och även selektera på t.ex. ansvarig eller aktivitet. Syftet är att t.ex. kunna få en samlad bild av beläggningen för en viss avdelning eller för en viss person. Dessutom kan man genom att hålla muspekaren på aktiviteten i grafen se namnet på den person som är ansvarig för aktiviteten

Tilläggsfunktion som inte ingår i standardsystemet, utan måste köpas till separat. Kontakta oss på Monitor för prisuppgifter på tilläggsfunktionerna.

Vill du veta mer om MONITOR?

Om du är intresserad att veta mer om MONITOR, kontakta oss på tel. 0650-766 00 eller via e-postadress sales@monitor.se. Det går även fylla i ett formulär under denna länk.
För att få tillgång till inloggningsuppgifterna, kontakta oss på tel. 0650-766 00.