För att förbättra och effektivisera i alla led har ägaren Åke Persson beslutat att företagets vinstökning skall delas ut till företagets anställda.

Bakgrund

Monitor Industriutveckling AB har under 30 år varit ett synnerligen framgångsrikt företag. Långsiktigt tänkande, offensiv produktutveckling, konkurrenskraftiga priser och kompetent personal har varit signifikativt för företaget.
För att ytterligare stärka Monitors marknadsledande position på den svenska marknaden görs nu ett offensivt strategiskt vägval – ”Vinstökningsdelning”.

Bolaget har under alla år skapat goda vinster tack vare ett kostnadseffektivt arbetssätt genom att t.ex. driva utveckling, support, försäljning och utbildning i egen regi. Företaget förlitar sig inte på återförsäljare och eliminerar därmed kostsamma mellanled. Detta är en del av förklaringen till den konkurrenskraftiga prissättningen och bibehållen god lönsamhet. Vi tror att den presenterade vinstökningsdelningen kommer att ge positiva effekter när det gäller personal, försäljningsvolym, forskning och utveckling, vilket kommer våra kunder till del.

Personalperspektivet

Den föreslagna vinstdelningen ska, hoppas vi, ge stora fördelar för personalen och öka motivationen hos varje enskild medarbetare. Det bör även få positiva effekter i form av ännu lägre personalomsättning samt underlätta rekryteringen av kompetent personal.

Ökad försäljningsvolym skall ge vinstökning

Den förväntade vinstökningen skall bygga på ökad försäljningsvolym och inte på prisökning, bl.a. utlandsmarknaden kommer att stå för en del av volymökningen. MONITOR finns idag på 9 språk; engelska, finska, kinesiska, litauiska, norska, polska, ryska, svenska och tyska.

Forskning och utveckling

Bolaget kommer att fortsätta att fokusera på och till och med intensifiera arbetet med forskning och utveckling. Det är viktigt att understryka att den vinst som delas ut till personalen inte på något sätt inkräktar på vår utveckling av programmet.

Ökad trygghet för dig som kund

Ur ett kundperspektiv kommer detta att ge positiva effekter i alla led vad gäller service, support, utveckling m.m. och vi hoppas att våra befintliga och potentiella kunder ser detta som ett glädjande besked för att MONITOR skall bli en ännu effektivare produkt.

Artiklar

Dagens Industri 2009-10-03 (PDF)
Aftonbladet
Svenska Dagbladet
Hudiksvalls Tidning
TV4 Nyhetskanalen (Webb-TV)
Google sökresultat

För att förbättra och effektivisera i alla led har ägaren Åke Persson beslutat att företagets vinstökning skall delas ut till företagets anställda.

Bakgrund

Monitor Industriutveckling AB har under 30 år varit ett synnerligen framgångsrikt företag. Långsiktigt tänkande, offensiv produktutveckling, konkurrenskraftiga priser och kompetent personal har varit signifikativt för företaget.

För att ytterligare stärka Monitors marknadsledande position på den svenska marknaden görs nu ett offensivt strategiskt vägval – ”Vinstökningsdelning”.

Bolaget har under alla år skapat goda vinster tack vare ett kostnadseffektivt arbetssätt genom att t.ex. driva utveckling, support, försäljning och utbildning i egen regi. Företaget förlitar sig inte på återförsäljare och eliminerar därmed kostsamma mellanled. Detta är en del av förklaringen till den konkurrenskraftiga prissättningen och bibehållen god lönsamhet. Vi tror att den presenterade vinstökningsdelningen kommer att ge positiva effekter när det gäller personal, försäljningsvolym, forskning och utveckling, vilket kommer våra kunder till del.

Personalperspektivet

Den föreslagna vinstdelningen ska, hoppas vi, ge stora fördelar för personalen och öka motivationen hos varje enskild medarbetare. Det bör även få positiva effekter i form av ännu lägre personalomsättning samt underlätta rekryteringen av kompetent personal.

Ökad försäljningsvolym skall ge vinstökning

Den förväntade vinstökningen skall bygga på ökad försäljningsvolym och inte på prisökning, bl.a. utlandsmarknaden kommer att stå för en del av volymökningen. MONITOR finns idag på 9 språk; engelska, finska, kinesiska, litauiska, norska, polska, ryska, svenska och tyska.

Forskning och utveckling

Bolaget kommer att fortsätta att fokusera på och till och med intensifiera arbetet med forskning och utveckling. Det är viktigt att understryka att den vinst som delas ut till personalen inte på något sätt inkräktar på vår utveckling av programmet.

Ökad trygghet för dig som kund

Ur ett kundperspektiv kommer detta att ge positiva effekter i alla led vad gäller service, support, utveckling m.m. och vi hoppas att våra befintliga och potentiella kunder ser detta som ett glädjande besked för att MONITOR skall bli en ännu effektivare produkt.

Artiklar

Dagens Industri 2009-10-03 (PDF)

Aftonbladet

Svenska Dagbladet

Hudiksvalls Tidning

TV4 Nyhetskanalen (Webb-TV)

Google sökresultat